Düren - Informace pro veřejnost
Náš závod v Dürenu je v provozní oblasti spadající do vyšší třídy nebezpečnosti dle zákona 12. BImSchV z 15. 3. 2017 (nařízení ohledně postupů v případě havárie). Dle paragrafů §§ 8a a 11 zákona 12. BImSchV jsme my jako provozovatel povinni informovat veřejnost žijící v okolí továrny o možných nebezpečích, způsobech vyrozumění, bezpečnostních opatřeních a zásadách správného chování v případě havárií.
 
Informace pro veřejnost jsou poskytovány v souladu s požadavky přílohy V zákona 12. BImSchV. Tyto informace jsou součástí našich bezpečnostních opatření.
 
Informace pro veřejnost jsou ke stažení na odkazu níže (německy):
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.