Enaspol spolupracuje s VUT Brno
vut_brno_01
Díky realizaci projektu „Vytvořeni metodiky kvalitativního a kvantitativního stanovení výchozích surovin a hotových výrobků“ bylo ve spolupráci s VUT Brno vyvinuto několik nových analytických metod, například stanovení mastných kyselin (GC) s využitím klasické metody esterifikace, saponifikace a esterifikace mastných kyselin, nebo metoda pro vyhodnocení alkanolamidů pomocí HPLC.
 
Společnosti to umožní nejen získávání důkladnějších  informací o složení surovin  a  našich výrobků, ale hlavně pomůže ve výzkumu a vývoji nových produktů. Díky tomuto projektu a spolupráci s VUT Brno došlo k výraznému posunu v hodnocení kvality surovin a hotových výrobků, což  je pro Enaspol jako předního výrobce tenzidů velkým přínosem. Zvýší se tím  konkurenceschopnost a možnost udržet krok s předními světovými výrobci tenzidů.
projekt_vut
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.