Nátěrové hmoty a barvy

Abeson

 • Lineární alkylbenzensulfonová kyselina
 • INCI: Dodecylbenzene Sulfonic Acid
 • CAS # 85536-14-7

Abeson DABS

 • Dialkylbenzensulfonová kyselina
 • EC # 931-206-7

Abeson Na 30

 • Lineární alkylbenzensulfonan sodný
 • INCI: Sodium Dodecylbenzenesulfonate
 • CAS # 68411-30-3

Abeson Na 50

 • Lineární alkylbenzensulfonan sodný
 • INCI: Sodium Dodecylbenzenesulfonate
 • CAS # 68411-30-3

Alfonal KD

 • Diethanolamid kokosového oleje (1:1)
 • INCI: Cocamide DEA
 • CAS # 68155-07-7

Alfonal OL

 • Diethanolamid olejové kyseliny (2:1)
 • INCI: Oleamide DEA
 • CAS # 93-83-4

Depremol TU-AC2

 • Akrylátová emulze

Enaflok OV

 • Kationaktivní vodný roztok dikyandiamido-metylenového
předkondenzátu

Flavol ODA

 • Oleylamidopropyl betain
 • INCI: Oleamidopropyl Betaine
 • CAS # 25054-76-6

Spolapon CS

 • Kumensulfonová kyselina
 • CAS # 16066-35-6

Spolapon CS NaP

 • Kumensulfonan sodný, prášek
 • INCI: Sodium Cumenesulfonate
 • CAS # 15763-76-5

Spolapon PTS NaP

 • Toluensulfonan sodný, prášek
 • INCI: Sodium Toluenesulfonate
 • CAS # 657-84-1

Spolapon XS

 • Xylensulfonová kyselina
 • INCI: Xylene Sulfonic Acid
 • CAS # 25321-41-9

Spolapon XS NaP

 • Xylensulfonan sodný, prášek
 • INCI: Sodium Xylenesulfonate
 • CAS # 1300-72-7

Spolion 8

 • Diisooktyl sulfosukcinát sodný
 • INCI: Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate
 • CAS # 577-11-7

Spolonil AES 63

 • Laurylethersulfát sodný, 12 EO, C12-14
 • INCI: Sodium Laureth Sulfate
 • CAS # 68891-38-3

Spolonil AES 147

 • Laurylethersulfát sodný, 7 EO, C12-14
 • INCI: Sodium Laureth Sulfate
 • CAS # 68891-38-3

Spolonil AES 4859

 • Laurylethersulfát sodný, 4 EO, C12-14
 • INCI: Sodium Laureth Sulfate
 • CAS # 68585-34-2

Spolonil PNES 55

 • Nonylfenolethersulfát sodný, 9 EO
 • CAS # 9014-90-8

Spolonil PNES 55 AM

 • Nonylfenolethersulfát amonný, 9 EO
 • CAS # 68649-55-8

Spolostan 3G

 • Nízkomolekulární polynaftalen sulfonát sodný, prášek
 • INCI: Sodium Polynaphthalenesulfonate
 • CAS # 9084-06-4

Spolostan 3L

 • Nízkomolekulární polynaftalen sulfonát sodný
 • INCI: Sodium Polynaphthalenesulfonate
 • CAS # 9084-06-4

Spolostan 4G

 • Nízkomolekulární polynaftalen sulfonát sodný, neprášivý
prášek
 • INCI: Sodium Polynaphthalenesulfonate / CAS # 9084-06-4

Spolostan 4L

 • Nízkomolekulární polynaftalen sulfonát sodný
 • INCI: Sodium Polynaphthalenesulfonate
 • CAS # 9084-06-4

Spolostan 4P

 • Nízkomolekulární polynaftalen sulfonát sodný, prášek
 • INCI: Sodium Polynaphthalenesulfonate
 • CAS # 9084-06-4

Syntamin NSI

 • Neionogenní silikonová mikroemulze
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.