Enaspol

Historie

history
Počátek průmyslové výroby v dnešním areálu společnosti se datuje do roku 1872, kdy byl na místě dnešního závodu otevřen cukrovar. Během 2. světové války byly v závodě vybudovány výroba a sklady munice, které se tu nacházely až do roku 1957.
 
Za socialistické éry byl Enaspol, tehdy ještě pod názvem Provoz Velvěty, součástí chemického koncernu Spolchemie Ústí nad Labem. Chemická produkce byla zahájena krátce po 2. světové válce, kdy byla spuštěna výroba pryskyřic a laminátových střech. Od roku 1958 byl započat vývoj aerosolových výrobků a v roce 1961 začala ve Velvětech první sériová výroba sprejů v republice.
 
V letech 1968 – 1969 byla v místech bývalého muničního skladu vybudována linka kontinuelní sulfatace na výrobu povrchově aktivních látek, tenzidů. V témže období byla uvedena do provozu výroba textilních pomocných přípravků (TPP). V roce 1970 byly tyto provozy rozšířeny o výrobu polynaftalensulfonátů sloužících jako superplastifikátory betonu a dispergátory barviv.
 
history2
V následných letech se společnost stala hlavním producentem TPP pro celý komunistický blok. Ve svém vrcholu na přelomu 70. - 80. let dosahovala produkce TPP více než 30 000 t/r, čímž kompletně pokrývala poptávku textilních výrobců Československa, NDR, Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Sovětského svazu a Mongolska a dalších zemí bloku.
 
Moderní historie společnosti se začíná psát rokem 1993, kdy dochází k založení firmy Enaspol, s. r. o. V červnu 1996 pak vzniká Enaspol, a. s. K privatizaci dochází v roce 2000, kdy také dochází ke kapitálovému vstupu současného vlastníka.
 
V roce 2007 byla dvojnásobně rozšířena výroba polynaftalensulfonátů a v roce 2011 došlo ke zdvojnásobení kapacity linky kontinuelní sulfatace. V současné době má Enaspol více než 120 zaměstnanců a společnost prochází specializací na úzce zaměřená odvětví.
 
Adresa
Enaspol a.s.
Velvěty 79
Rtyně nad Bílinou
415 01
Zavolejte
+420 417 813 111
+49 1520 3455096
Faxujte
+420 417 532 560