Enaspol

Udržitelnost

sustainability
V naší firmě věříme myšlence, že chemie a zdravé životní prostředí rozhodně nejdou proti sobě. Podnikovou filozofií je propojovat ochranu životního prostředí s výrobou environmentálně šetrných produktů, sociálními aspekty našeho kraje a dlouhodobou synergií všech těchto rovin.
 
V naší společnosti plně chápeme nutnost přijmout zodpovědnost za udržitelný rozvoj firmy při současném ctění potřeb lidí a dozorujících orgánů umožňujících náš rozvoj. Z toho důvodu se snažíme minimalizovat dopady naší průmyslové produkce na život a zdraví zaměstnanců, okolí závodu, ale i našich odběratelů produkty, které jim dodáváme, aby i naši zákazníci mohli dosáhnout svých cílů udržitelného rozvoje.
 
S rostoucími potřebami světové populace rostou i nároky na naše výrobky a ze strany kontrolních institucí a orgánů úměrně rostou nároky i na naši výrobu. Cílem společnosti je neustálý růst přidané hodnoty našich výrobků, což však nesmí jít na úkor životního prostředí, poněvadž zdravé životní prostředí a kvalitu života je potřeba zachovat i pro generace budoucí. V oblasti výroby jsme v posledních letech učinili maximální opatření k omezení exhalací a úkapů, spotřeby plynu a elektrické energie, ale i k redukci a následné rekuperaci odpadů z výroby.
 
Společnost má svou biologickou čistírnu odpadních vod, která navíc čistí odpadní vody přilehlé lokality. V laboratořích provádíme neustálý monitoring odpadních vod na nátoku na i na výstupu z ČOV. Permanentně se staráme o minimalizaci produkce odpadů a velkého důrazu dbáme na recyklaci odpadů a, pokud je to možné, jejich navrácení do výroby. Spolupracujeme rovněž s externími dodavateli služeb odpadového hospodářství a neustále kontrolujeme plnění legislativních požadavků i z jejich strany.
 
Adresa
Enaspol a.s.
Velvěty 79
Rtyně nad Bílinou
415 01
Zavolejte
+420 417 813 111
+49 1520 3455096
Faxujte
+420 417 532 560